ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ адміністратора відділу –Центру надання адміністративних послуг Печенізької селищної ради

Дата: 23.02.2022 15:07
Кількість переглядів: 952

1. Загальні положення

1.1. Адміністратор відділу – Центру надання адміністративних послуг Печенізької селищної ради (далі – адміністратор).

1.2. Адміністратор у своїй роботі підпорядковується селищному голові та начальнику відділу - Центру надання адміністративних послуг Печенізької селищної ради.

1.3. У своїй діяльності адміністратор керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями селищної ради, розпорядженнями селищного голови та рішеннями виконкому, а також іншими чинними нормативно-правовими актами.

1.4. Адміністратор має іменний штамп (печатку) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру  надання адміністративних послуг.

1.5. В період тимчасової відсутності адміністратора, його обов'язки виконує інша особа, визначена в установленому порядку відповідним розпорядженням селищного  голови. Така особа тимчасово набуває відповідних прав та несе відповідальність за виконання зазначених тимчасових обов'язків.

 

2. Завдання та обов'язки

 

2.1.Забезпечує:

         - реалізацію державної політики у сфері реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у сфері реєстрації речових прав  на нерухоме майно та їх обтяжень;

- створення належних умов, підвищення рівня якості надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану,  реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, а також стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- формування та ведення Реєстру територіальної громади у частині населених пунктів громади: смт. Печеніги, с. Мартове, с. Артемівка, с. Новий Бурлук, с. Кицівка, с. П’ятницьке, с. Приморське, с. Гуслівка, с. Гарашківка, с. Першотравневе, с. Борщова, с. Ганнівка; 

- передачу інформації (даних) та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/ перебування до Єдиного державного демографічного реєстру (далі – ЄДДР);

- захист Реєстру територіальної громади у процесі його формування
та ведення при здійсненні обміну відомостями між реєстрами інших територіальних громад;

- інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

- оприлюднення та вільний доступ до необхідної суб’єктам звернення інформації для отримання адміністративних послуг;

- дотримання правил пожежної безпеки, техніки безпеки та гігієни праці у приміщеннях ЦНАП.

2.2. Здійснює:

- перевірку належності документа, до якого вноситься відомості про місце проживання, його дійсність, правильність заповнення заяви про реєстрацію місця проживання/перебування;

- надання адміністративних послуг з реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрації  речових прав  на нерухоме майно та їх обтяжень;

- надання адміністративних послуг  з реєстрації актів цивільного стану;

- реєстрацію (за встановленими Правилами) місця проживання/перебування фізичної особи після подання особою або її представником необхідних документів;

- зняття з реєстрації (за встановленими Правилами) місця проживання/перебування фізичної особи після подання особою або її представником необхідних документів;

- внесення відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування
у документ, до якого вносяться ці відомості;

- формування та внесення даних про реєстрацію місця проживання/перебування фізичної особи до Реєстру територіальної громади;

  - оформлення та видачу довідки про реєстрацію місця проживання/перебування дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки;

- направлення повідомлення, у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-територіальній одиниці, в той же день, про зняття особи з реєстрації місця проживання для внесення інформації до відповідного реєстру;

- перевірку некоректних відомостей Реєстру територіальної громади, виявлених розпорядником Реєстру;

- підготовку відомостей з інформацією щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб для передачі органам виконавчої влади у передбачених законом випадках;

- організацію роботи з укомплектуванням, зберіганням та використанням архівних документів;

- прийом громадян з питань, віднесених до повноважень ЦНАП.

2.3. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

2.4. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних  послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2.5. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.6. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.

2.7. Інформування суб’єкта звернення про результати розгляду їх звернень та результат послуги.

2.8. Видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.9. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

2.10. Розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

2.11. Складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

2.12. Інформування начальника відділу та керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення вимог законодавства з питань підготовки та видачі результатів адміністративних послуг.

2.13. Підготовка пропозицій щодо удосконалення процедури надання адміністративних послуг.

2.14. Прийом суб’єктів звернення, повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг виключно через центр надання адміністративних послуг міської ради згідно встановленого графіку роботи.

2.15. Прийом документів від суб’єктів звернення на отримання адміністративної послуги.

2.16. Контроль за додержанням посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг строків розгляду та видачі результатів адміністративних послуг.

2.17. Своєчасне інформування начальника відділу про порушення вимог чинного законодавства з питань видачі результатів адміністративних послуг посадовою особою суб’єкту надання адміністративних послуг.

2.18. Оптимізація процесу видачі результатів адміністративних послуг шляхом налагодження взаємодії між представниками суб’єктів надання адміністративних послуг.

2.19. Ведення журналу реєстрації заяв поданих для отримання  адміністративних послуг.

2.20. Забезпечення захисту персональних даних фізичних осіб, від несанкціонованого доступу.

2.21. Виконання доручень начальника відділу.

2.22. Неухильне додержання вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг, затвердженого Положення та Регламенту роботи відділу - Центру надання адміністративних послуг селищної ради.

2.23. Бережливе ставлення до майна адміністративних будівель виконавчого комітету селищної   ради та майна, яке безпосередньо передано йому у використання для здійснення службових обов’язків та вжиття заходів щодо запобігання шкоди.

2.24. Належне виконання своїх посадових обов’язків, що передбачені посадовою інструкцією, додержання трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці та протипожежної безпеки.

2.25. Підвищення кваліфікаційного рівня знань для виконання професійних обов’язків і завдань.

2.26. Виконує інші доручення керівництва.

 

3. Права

 

3.1. Безоплатно отримувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язану з наданням адміністративних послуг, у порядку визначеному чинним законодавством.

3.2. Погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення.

3.3. Вимагати від суб’єктів надання адміністративних послуг дотримання термінів видачі результатів адміністративних послуг.

3.4. Інформувати начальника відділу та керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

3.5. Посвідчувати власним підписом та штампом (печаткою) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

3.6. Представляти інтереси відділу в інших органах виконавчої влади з питань надання адміністративних послуг.

3.7. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

3.8. Використовувати методичні матеріали спеціально уповноваженого органу, пов’язані з наданням адміністративних послуг, відповідну статистичну інформацію від суб’єктів надання адміністративних послуг (виконавчих органів міської ради та територіальних органів державної виконавчої влади), які необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

4. Відповідальність

 

4.1. Адміністратор несе відповідальність за:

- порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг;

- неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань;

- бездіяльність або невиконання наданих йому прав, що передбачені посадовою інструкцією;

- порушення норм етики поведінки та обмежень, пов’язаних                             з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням;

- недотримання внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

- зберігання документів суб’єктів звернень та суб’єктів надання адміністративних послуг згідно із законом;

- розголошення в будь-який спосіб відомостей, які стали відомі під час виконання службових обов’язків;

- захист персональних даних фізичних осіб;

- належне зберігання печатки та незаконне її використання у межах чинного законодавства.

4.2. Адміністратору забороняється вимагати від суб’єкта звернення документи не передбачені чинним законодавством та інформаційними картками, розробленими та затвердженими суб’єктами надання адміністративних послуг.

5. Повинен знати

 

Адміністратор повинен знати:

Конституцію України; Закони України «Про місцеве самоврядування               в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», інші Закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; Укази і Розпорядження Президента України, Постанови Верховної Ради України, Постанови та Розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері.

6. Кваліфікаційні вимоги

 

         Адміністратор призначається та звільняється з посади Печенізьким селищним головою в порядку установленому чинним  законодавством. Адміністратор повинен мати  вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, бакалавра (за рішенням суб’єкта призначення), вільне володіння державною мовою.

 Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року.

 

7.  Взаємовідносини за посадою

 

Адміністратор взаємодіє з працівниками Печенізької селищної ради,                 з суб’єктами надання адміністративних послуг,  виконавчими органами Ради, а також підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції.  Контролюючими, правоохоронними та іншими державними органами при виконанні покладених на відділ завдань.

 

 

Начальник відділу-Центру надання

адміністративних послуг                           ____________        Наталія ШВЕЦЬ

                                                                              (підпис)                  (ім’я та прізвище)

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (а):

 

Адміністратор відділу – Центру

надання адміністративних послуг      ________     Світлана ВОЛОБУЄВА

                                                                        (підпис)                     (ім’я та прізвище)

 

21 січня 2021 року


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь