ПЕНСІЙНИЙ ФОНД  ІНФОРМУЄ

Дата: 07.06.2023 15:02
Кількість переглядів: 41

Фото без описуКабінетом Міністрів України 18 квітня 2023 року прийнято постанову № 340 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій».


 

Зазначеним нормативним документом внесені зміни, зокрема, до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»:

•        одночасно із зареєстрованим місцем проживання особи застосовано термін «задеклароване» місце проживання, при цьому житлова субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання особи, задекларованим місцем проживання, та за місцем її фактичного проживання;

•        для розрахунку розміру житлових субсидій в опалювальний сезон домогосподарствам, які внаслідок збройної агресії російської федерації проти України залишилися без централізованого постачання теплової енергії та/або постачання природного газу і використовують побутові електроприлади для обігріву житлових приміщень, застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення, якщо вони віднесені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року № 309;

•        розширено перелік підстав для призначення субсидії у разі якщо у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, у яких доходи взагалі відсутні або є меншими ніж розмір мінімальної заробітної плати або ними (за них) не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів (додано можливість призначення субсидії особам, які протягом такого періоду не менше місяця перебували в полоні, що підтверджується відомостями та/або документами, наданими уповноваженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами, суб'єктами державної реєстрації, установами та організаціями в порядку та випадках, визначених законодавством, або перебували в місцях позбавлення/обмеження волі);

•        розширено перелік членів сім'ї особи зі складу домогосподарства, доходи яких під час призначення житлової субсидії не враховуються у разі, коли їх зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання відмінне від адреси домогосподарства (не враховуються доходи одного з подружжя, якщо обом більше 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, доходи батьків у разі призначення субсидії студентам, які зареєстровані у гуртожитку за місцем навчання, та доходи одного з батьків дитини у разі призначення субсидії другому з батьків з дитиною у разі, коли батьки розлучені або не перебували у шлюбі, а також осіб, які перебувають у полоні, що підтверджується відомостями та/або документами, наданими уповноваженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами, суб'єктами державної реєстрації, установами та організаціями в порядку та випадках, визначених законодавством, або вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду, або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти);

•        обмежено подовження строку виправлення помилки в заяві та/або декларації на час хвороби заявника (але не довше ніж до дня закінчення опалювального/неопалювального сезону), що підтверджується документально;

•        розширено перелік домогосподарств, які отримували житлову субсидію у попередньому періоді та яким після закінчення строку отримання житлової субсидії уповноважені органи не можуть самостійно здійснювати призначення житлової субсидії на наступний період (до переліку додано домогосподарства, у складі яких є задекларовані особи);

•        додано зобов'язання громадянину, якому призначено житлову субсидію, протягом 30 календарних днів поінформувати уповноважений орган про перебування за кордоном особи із складу домогосподарства або члена сім'ї особи із складу домогосподарства сукупно більш як 60 днів.


Для пільговиків

Надання пільги припиняється:

* з причин, що унеможливлюють її надання, зокрема в разі смерті пільговика;втрати права на пільгу, призначення житлової субсидії – з місяця, що настає за місяцем настання зазначеної події;

*       за заявою пільговика – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

*       У разі відмови пільговика добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) пільги питання про її примусове стягнення вирішується в судовому порядку”.

*       Зобов’язано заявника інформувати про зміни, що впливають на призначення та виплату пільг  і субсидій.

Не виплачені пільги

Суми пільг в обсязі залишків коштів, що обліковувалися на рахунку  для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 1 червня 2022 р., за якими не було звернень пільговиків щодо їх виплати,
облік яких припинено 20 грудня 2022 р. і які було повернуто АТ “Ощадбанк” на рахунок Мінсоцполітики, відкритий у Казначействі (далі  невиплачені суми пільг), виплачуються пільговикам органами
Пенсійного
фонду України за зверненнями таких пільговиків протягом квітня вересня 2023 року.

 Для забезпечення виплати невиплачених сум пільг органами Пенсійного фонду України АТ “Ощадбанк” передає до 1 березня 2023 р. Пенсійному фонду України захищеними каналами зв’язку реєстр таких
пільговиків у порядку, встановленому Пенсійним фондом України та АТ “Ощадбанк”.

 Для отримання невиплачених сум пільг пільговик подає до органу Пенсійного фонду України заяву довільної форми, у якій обов’язково зазначає:

 назву документа, що дає право на пільги, його серію та номер (за наявності), ким видано документ і дату його видачі пред’явленням оригіналу зазначеного документа або електронного посвідчення ветерана);

 реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку в паспорті громадянина України про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

 серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України або свідоцтва про народження, або тимчасового посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне/тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні), ким видано документ і дату його видачі;

 номер рахунка (за стандартом IBAN) та найменування банку, в якому відкрито рахунок.

 На підставі поданих пільговиками заяв Пенсійний фонд України формує щомісяця суму невиплачених пільг, яка підлягає виплаті, та включає її до заявки щодо потреби в коштах на виплату пільг на оплату житлово-комунальних послуг, яка формується відповідно до пункту 14 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки малозабезпечених сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. 1478 “Деякі питання соціального захисту малозабезпечених сімей” (Офіційний вісник України, 2023 р., 4, ст. 319).

У разі смерті пільговика, на обліковому записі якого станом на 1 червня 2022 р. обліковувалися залишки коштів пільг, член його сім’ї, на якого поширювалися пільги і відомості про якого внесено до Реєстру, може отримати такі кошти, звернувшись до органу Пенсійного фонду України із заявою довільної форми та копіями: 

свідоцтва про смерть пільговика;

 паспорта громадянина України (або чіткими фото паспорта громадянина України з розбірливим текстом, без будь-яких виправлень) або документа про народження, або тимчасового посвідчення громадянина України пільговика;

реєстраційного номера облікової картки платника податків пільговика.

 У заяві член сім’ї померлого пільговика зазначає такі відомості про
себе:

власне ім’я та прізвище;

 реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які
мають
відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за
наявності) та номером паспорта);

 серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України або серія
(за
наявності) та номер тимчасового посвідчення громадянина України (для
іноземців
та осіб без громадянства паспортного документа іноземця або
документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на
постійне/тимчасове
проживання, посвідчення біженця або іншого
документа,
що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без
громадянства на території України), ким видано документ і дата його видачі;

номер рахунка (за стандартом IBAN) та найменування банку, в якому відкрито рахунок.”.

 

Як, перебуваючи за кордоном, дистанційно відмовитися від отримання різних видів соціальної допомоги або житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг 

        Через повномасштабну війну, розв'язану російською федерацією, частина українців, на жаль, змушена була виїхати за кордон. За понад рік активних бойових дій Мінсоцполітики у взаємодії з іншими установами та міністерствами забезпечило створення та функціонування низки цифрових інструментів, які дозволяють оформити ту чи іншу соціальну виплату онлайн або дистанційно відмовитись від неї.

Якщо громадянин України, який тимчасово перебуває за кордоном, має бажання чи потребу відмовитися від отримання якоїсь із соціальних допомог, він може зробити це в такий спосіб:

 • Написати відповідну заяву  в довільній формі з зазначенням таких обов’язкових реквізитів:
 • назва органу соціального захисту населення,в якому громадянин перебуває на обліку;
 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) отримувача допомоги;
 • адреса зареєстрованого/задекларованого місця проживання/перебування;
 • контактний номер мобільного телефону;
 • адреса електронної пошти (за наявності);
 • вид отримуваної допомоги (наприклад, допомога при народженні дитини, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю тощо).
 • Надіслати заяву щодо відмови від соціальної допомоги електронною поштою або засобами поштового зв’язку на адресу відповідного органу соціального захисту населення в Україні.

Контакти органів соціального захисту населення можна знайти на сайтах відповідних районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.

 • Орган соціального захисту населення, до якого надійде звернення, після припинення виплати певного виду допомоги надішле громадянину, за його бажанням, електронною поштою або засобами поштового зв’язку довідку/скан-копію довідки про неотримання допомоги.

Про необхідність отримання такої довідки  необхідно вказати у заяві.

Якщо особа виїхала з території, на якій ведуться бойові дії, або яка тимчасово окупована російською федерацією, й органи соціального захисту не мають можливості здійснювати свої повноваження, заяву можна  надіслати до Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

Аналогічним є механізм відмови від житлових субсидій або пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в Україні.

Дистанційно або засобами поштового зв’язку можна подати відповідну заяву про припинення виплат до органів Пенсійного фонду.

У заяві обов'язково зазначити:

 • назву органу Пенсійного фонду України, в якому громадянин перебуває на обліку;
 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) отримувача житлової субсидії/пільги;
 • адресу зареєстрованого/задекларованого або фактичного місця проживання/перебування;
 • контактний номер мобільного телефону;
 • адресу електронної пошти (за наявності);
 • вид державної підтримки (наприклад, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг; житлова субсидія на  придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; або пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, пільги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу).

У разі необхідності отримання довідки/скан-копії довідки про припинення та неотримання житлової субсидії/пільг – зазначити про це в заяві.

Щодо подання документів на призначення/перерахунок пенсій.

 Постановою правління Пенсійного фонду України від 20.04.2023 21-1, яка набрала чинності 31.05.2023, внесено зміни до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.12.2005 за 1566/11846 (далі Порядок 22-1).

 Внесені зміни стосуються осіб, які у зв’язку з агресією російської федерації тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця.

 Зазначені особи у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано, заяву про призначення (поновлення) та документи, необхідні для призначення (поновлення) пенсії, можуть надсилати засобами поштового зв’язку. Для призначення пенсії до заяви про призначення / перерахунок пенсії додаються:

 - копія документу / документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію їх місця тимчасового проживання / перебування за кордоном перекладом); - оригінал документу про посвідчення факту, що фізична особа є живою (з перекладом);

 - копії документів, що визначають право на призначення пенсії (пункт 2.1 - 2.4, 2.6, 2.9 розділу ІІ Порядку 22-1).

 Для поновлення пенсії до заяви про призначення / перерахунок пенсії додаються:

 - копія документу / документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію їх місця тимчасового проживання / перебування за кордоном перекладом);

 - оригінал документу про посвідчення факту, що фізична особа є живою (з перекладом);

- копія паспорта громадянина України.

 Форма заяви про призначення (поновлення) пенсії наведена в додатку 1 до Порядку 22-1.

 Заява про призначення (поновлення) пенсії може подаватись до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації особи.

 Додані до заяви про призначення (поновлення) копії документів повинні бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально.

 Днем звернення за призначенням (поновленням) пенсії вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви (пункт 1.8 Порядку 22-1).

 Виплата пенсії зазначеним особам здійснюється відповідно до статті 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

 

Добровільні внески.

 

         Згідно частини третьої статті 24 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“  місяць роботи зараховується до страхового стажу за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

 

 

 Довідково:

Мінімальний страховий внесок – це сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (пункт п’ятий частини першої статті один Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування“).

На сьогодні мінімальна заробітна плата становить 6700 грн, відповідно мінімальний страховий внесок – 1474 грн (6700 грн х 22%).

Крім того,  відповідно до пункту чотири частини першої статті один Закону “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” максимальна величина бази нарахування єдиного внеску – це максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок. Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску у 2023 році – 100 500 грн (6700 грн х 15),  максимальна сума внеску – 22110 грн (100 500 грн х 22%).

 

Страховий

стаж у 2023 році

Сума одноразово сплаченого внеску

  розміру мінімальної заробітної плати), (грн)

Розрахунок внеску

Розрахунок зарплати, яку буде враховано, (грн)

1 день

 

50

(6 700 х 22 %) / 30(31)

227,27

1 місяць

мінімальний

1 474

6 700 х 22 %

6 700

максимальний

22 110

(6 700 х 22 %) х 12

100 500*

 

* – у разі, якщо за місяць людина сплатила добровільний внесок більше
22
 110 грн, або сума сплачених за цей місяць страхових внесків  (з урахуванням добровільно сплачених страхових внесків та фактично сплаченого роботодавцем за застраховану особу єдиного внеску) перевищить максимальну величину, з якої сплачуються страхові внески, частина страхових внесків буде врахована наступного місяця.

Наприклад, людина, яка не працювала, у травні 2023 року сплатила одноразово 53 600 грн добровільного внеску.

У такому разі їй буде зараховано 3 місяці страхового стажу (53 600 грн / 22 110 грн), при обчисленні пенсії заробітна плата буде врахована наступним чином: травень – 100 500 грн (внесок 22 110 грн),  червень – 100 500 грн (внесок 22 110 грн), липень – 42 636,36 грн (внесок 9 380 грн).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь