ПОЛОЖЕННЯ про відділ юридичного та кадрового забезпечення  Печенізької селищної ради

Дата: 20.01.2022 13:29
Кількість переглядів: 55

ПЕЧЕНІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІX СЕСІЯ  VIII СКЛИКАННЯ

 

  Р І Ш Е Н Н Я

27 травня 2021 року                                                      

 

Про затвердження Положення про відділ юридичного та кадрового забезпечення Печенізької селищної ради

 

Відповідно до статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення І сесії Печенізької селищної ради VIII скликання від 19 листопада 2020 року «Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату та відділів Печенізької селищної ради Чугуївського району Харківської області (зі змінами)», з метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчого комітету селищної ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, Печенізька селищна рада,

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про відділ юридичного та кадрового забезпечення Печенізької селищної ради (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань місцевого самоврядування, правових питань, охорони прав людини, свободи слова та інформації, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю (голова Кормілець М.П.).

   

 

Печенізький селищний голова                                            Олександр ГУСАРОВ

 

 

 

 

Додаток

до рішення IХ сесії Печенізької селищної ради VIII скликання
«Про затвердження Положення про відділ юридичного
та кадрового забезпечення Печенізької селищної ради» від 27 травня 2021 року

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ юридичного та кадрового забезпечення 

Печенізької селищної ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ юридичного та кадрового забезпечення  Печенізької селищної ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом Печенізької селищної ради та її виконавчого комітету, без статусу юридичної особи публічного права, який підпорядковується безпосередньо селищному голові.

1.2. Утворення, реорганізація та ліквідація Відділу, затвердження даного Положення, внесення змін та доповнень до нього є виключною компетенцією Печенізької селищної ради.

1.3. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються селищним головою.

1.4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, рішеннями Печенізької селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.5. Структура та чисельність працівників Відділу затверджується рішенням Печенізької селищної ради.

 

2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

Основними функціями відділу є:

2.1. Юридичне та правове забезпечення діяльності Печенізької селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради під час виконання покладених на них законом завдань та функцій.

2.2. Забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування в Печенізькій селищній раді.

2.3. Забезпечення виконання  завдань і обов’язків щодо реалізації повноважень у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб,  державної реєстрації актів цивільного стану селищної ради.

 

2

2.4. Забезпечення проведення реєстраційних дій у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно, та у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Внесення змін до записів Державних реєстрів, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна,              а також інші дії, що здійснюються в Державному реєстрі.

 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

3.1. Основними завданнями відділу, що стосуються юридичної                роботи є:

1) проведення правової експертизи проєктів рішень, які вносяться
на розгляд селищної ради, її виконавчого комітету, проєктів розпоряджень селищного голови за наявності відповідних погоджень суб’єктами подання таких актів, іншими зацікавленими службами та їх посадовими особами;

2) участь у розробленні проєктів нормативно-правових
та індивідуально-правових актів селищної ради, її виконавчого комітету за наявності відповідних погоджень суб’єктами подання таких актів, іншими зацікавленими службами та їх посадовими особами;

3) участь у підготовці висновків та пропозицій щодо внесення змін до актів селищної ради, її виконавчого комітету та селищного голови чи їх скасування (втрата чинності), у зв’язку із змінами у законодавстві або їх виданням (прийняттям) з порушенням норм чинного законодавства;

4) підготовка та надання у встановленому законом порядку юридичних висновків з питань до проєктів рішень селищної ради, її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, що відносяться до компетенції відділу;

5) надання юридичної допомоги з правових питань постійним депутатським комісіям селищної ради, депутатам селищної ради, членам виконавчого комітету селищної ради, працівникам селищної ради та її виконавчих органів на підставі відповідних звернень, поданих у встановленому законом порядку;

6) за дорученням селищного голови надання фахової допомоги                  з правових питань підприємствам, установам, закладам та іншим юридичним особам, засновником яких є Печенізька селищна рада, на підставі відповідних письмових звернень, поданих у встановленому законом порядку;

7) участь у підготовці та проведенні заходів, організатором яких                       є Печенізька селищна рада, її виконавчий комітет, інші виконавчі органи селищної ради з питань забезпечення дотримання вимог чинного законодавства;

8) здійснення захисту прав та законних інтересів селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради у судах;

9) здійснення захисту прав та законних інтересів селищної ради, її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради в інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

 

 

3

10) проведення претензійно-позовної роботи, спрямованої на захист прав та законних інтересів Печенізької селищної ради, її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради;

11) ведення договірної роботи в апараті селищної ради та її виконавчому комітеті;

12) надання правової оцінки проєктам договорів, контрактам
з керівниками підприємств, установ, закладів та інших юридичних осіб, засновником яких є Печенізька селищна рада, що укладаються селищним головою;

13) розгляд заяв та звернень громадян з питань, що відносяться
до компетенції відділу; внесення у встановленому порядку пропозицій селищному голові щодо їх ефективного вирішення;

14) підготовка проєктів контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ та закладів, засновником яких є Печенізька селищна рада; забезпечення зберігання одного з оригінальних примірників контракту, а також документів що стосуються продовження терміну дії, та розірвання контрактів;

15) виконання інших завдань та функцій, що покладаються Законами України, підзаконними нормативними та правовими актами, в тому числі актами локальної дії, на юридичну службу;

16) виконання інших доручень селищного голови, секретаря селищної ради, заступників селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищної ради, що видані ними у межах їх компетенції та чинного законодавства.

 

3.2. Основними завданнями відділу, що стосуються кадрової             роботи є:

1) вивчення поточної та перспективної потреби виконавчих органів селищної ради у кадрах, внесення відповідних пропозицій Печенізькому селищному голові;

2) здійснення організаційно-методичного керівництва формуванням кадрового резерву, аналіз та узагальнення практики формування кадрового резерву у Печенізькій селищній раді;

3) участь у підготовці та оформленні пропозицій щодо внесення змін до структури та граничної чисельності працівників Печенізької селищної ради;

4) надання методичної допомоги та здійснення контролю
за розробленням посадових інструкцій працівників селищної ради;

5) підготовка проєктів  розпоряджень Печенізького селищного голови про призначення, звільнення працівників, присвоєння рангів в межах категорії, притягнення до дисциплінарної відповідальності, встановлення надбавок                    і премій, надання щорічних відпусток тощо;      

6) здійснення прогнозування розвитку персоналу, заохочення посадових осіб до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання. Ведення та надає звітно-облікову  документацію з кадрових питань;

 

4

7) підготовка матеріалів для організації та проведення засідань конкурсної комісії на заміщення вакантних посад;

8) підготовка документів працівникам селищної ради :

- щодо призначення на посади та звільнення з посад,

- щодо прийняття Присяги та присвоєння рангів в межах категорії посадової особи місцевого самоврядування,

- щодо обчислення стажу роботи в органах місцевого самоврядування та державної служби, здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості;

9) здійснення заходів для забезпечення трудової дисципліни, формування документів пов’язаних з проведенням  службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

10) формування графіку  щорічних відпусток працівників селищної ради;

11) виконання роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників селищної ради;

12) проведення роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці у селищній раді, в порядку, визначеному нормативно – правовими актами з питань захисту персональних даних;

13) здійснення роботи щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних                   у відділах Печенізької селищної  ради, які не є юридичними особами публічного права;

14) здійснення організаційного забезпечення роботи Атестаційної комісії та участь у проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань і обов’язків, контроль за станом проведення цього напрямку роботи у виконавчих органів селищної ради;

15) розгляд подань, пропозицій та підготовка документів щодо заохочень та нагородження громадян державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, відзнаками Печенізької селищної ради та її виконавчого комітету, ведення відповідного обліку з цих питань;

16) підготовка за дорученням селищного голови у визначеному законом порядку, документів про застосування заходів дисциплінарного впливу та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників структурних підрозділів селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради;

17) забезпечення підготовки документів щодо призначення на посади
та звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів та організацій комунальної форми власності;

18) організація та проведення перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування відповідно до Законів України «Про запобігання корупції» та «Очищення влади»;

19) оформлення листків тимчасової непрацездатності;

5

20) здійснення підготовки до здачі в архів документів, що належать до компетенції відділу;

 

21) виконання інших завдань та функцій, що покладаються Законами України, підзаконними нормативними та правовими актами, в тому числі актами локальної дії, на кадрову службу.

22) виконання інших завдань та доручень селищного голови, секретаря селищної ради, заступників селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, що видані ними у межах компетенції та відповідно до вимог чинного законодавства.

3.3. Основними завданнями відділу, що стосуються реалізації повноважень у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб,  державної реєстрації актів цивільного стану є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпну інформацію і консультації;

2) прийняття від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання послуг, здійснювати їх;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання послуг;

4) дотримання процесів та процедур надання послуг;

5) забезпечення ведення діловодства згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства;

6) вивчення досвіду роботи  у інших міст  та  сіл;

7) здійснювати реєстрацію місця проживання особи;

8) здійснювати зняття з реєстрації місця проживання особи;

9) здійснювати державну реєстрацію актів цивільного стану :

-  реєстрація народження фізичної особи та її походження,

-  реєстрація шлюбу,

-  реєстрація смерті.

10) складення протоколів при виявленні адміністративних правопорушень, передбачених статтями 197, 212-1 КУпАП, накладення адміністративних стягнень у вигляді попередження у випадках, передбачених чинним законодавством України;

11) ведення погосподарського обліку.

 

3.3. Основними завданнями відділу, що стосуються проведення реєстраційних дій у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно, та у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є:

1) проведення реєстраційних дій у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно;

 

6

2) проведення реєстраційних дій у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

3) внесення змін до записів Державних реєстрів, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, а також інші дії, що здійснюються                                 в Державному реєстрі;

4) формування та зберігання реєстраційних справ у паперовій формі відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

5) розгляд документів, поданих для державної реєстрації прав на нерухоме майно,  державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців відповідно до закону;

6) внесення відомостей до Державного реєстру прав виключно на підставах та в порядку, визначених чинним законодавством;

7) формування, ведення та зберігання реєстраційних справ відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

8) здійснення інших повноважень, передбачених  Законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»  та іншими нормативно-правовими актами;

9) забезпечення представництва в судах з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

10) надання відповідей на листи, звернення, запити, що належать до сфери державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

11) забезпечення, у межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Покладення на відділ обов’язків, що не належать або виходить за межі його компетенції, не допускається.

 

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділ має право:

4.1. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи відділу.

4.2. Перевіряти дотримання вимог законодавства у підпорядкованих установах Печенізької селищної ради.

4.3. Спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти                         і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування,                   а також здійснювати контроль за додержанням старостами сіл та керівниками комунальних підприємств, установ, організацій законодавства про працю.

 

 

7

4.4. Взаємодіяти з іншими виконавчими органами, а також державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції.

4.5. Робити запити та одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб, а також інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування  інформацію, матеріали тощо (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на відділ завдань.

4.6. За погодженням з селищним головою брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах.

4.7. Залучати за погодженням із селищним головою інших спеціалістів до підготовки проєктів актів, інших документів, а також розроблення та здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань.

4.8. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової та правової роботи, які проводяться Печенізькою селищною радою, скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

4.9. Ініціювати перед селищним головою та проводити з посадовими особами семінари, навчання, з метою підвищення рівня їх професійної компетентності.

4.10. За дорученням селищного голови представляти інтереси Печенізької селищної ради та її виконавчого комітету, та її виконавчих органів селищної ради в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

5. КЕРІВНИК ВІДДІЛУ

5.1. Відділ  юридичного та кадрового забезпечення очолює начальник, який призначається та звільняється з посади селищним головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

5.2. Інші працівники відділу призначаються та звільняються селищним головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

5.3. Начальник відділу визначає розподіл обов'язків між працівниками відділу, координує та контролює їх діяльність.

5.4. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права начальника відділу визначаються цим Положенням, а також посадовою інструкцією, яка затверджується селищним головою.

5.5. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований селищному голові.

5.6. Начальник відділу забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на відділ завдань та доручень керівництва Печенізької селищної ради.

5.7. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника відділу:

- вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою;

8

- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

5.8. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності, тощо) – виконання його обов’язків покладається відповідно до розпорядження селищного голови.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

6.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.

6.2. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів чи свободи громадянина, підприємства, установи, організації, несе відповідальність                        в установленому законодавством порядку.

6.3. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

7. ВЗАЄМОДІЯ ВІДДІЛУ

7.1. Під час своєї діяльності відділ взаємодіє із підрозділами селищної ради та її виконавчого комітету, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності в межах повноважень, передбачених цим Положенням.

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Відділ утримується за рахунок бюджету Печенізької  селищної ради.

8.2. Керівництво селищної ради створює умови для нормальної роботи             і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

 

 

 

Секретар Печенізької селищної ради                                   Лілія ПОДОЛЬСЬКА

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь