Положення про відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та цивільного захисту населення Печенізької селищної ради    

Дата: 20.01.2022 15:19
Кількість переглядів: 20

ПЕЧЕНІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XІІ СЕСІЯ  VIII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

31 серпня 2021 року 

 

Про внесення змін до Положення про відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та цивільного захисту населення Печенізької селищної ради                                                  

 

Відповідно до статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення І сесії Печенізької селищної ради VIII скликання від 19 листопада 2020 року «Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату та відділів Печенізької селищної ради Чугуївського району Харківської області (зі змінами)», рішення ІХ сесії VIII скликання «Про затвердження Положення про відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та цивільного захисту населення Печенізької селищної ради» від 27.05.2021 року та з метою оптимізації та вдосконалення роботи селищної ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, Печенізька селищна рада,

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до Положення про відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та цивільного захисту населення Печенізької селищної ради та викласти його у новій редакції, згідно додатку до цього рішення.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту та зв’язку (голова Демченко О.В.) та на постійну комісію з питань місцевого самоврядування, правових питань, охорони прав людини, свободи слова та інформації, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю (голова Кормілець М.П.).
 3.  

Печенізький селищний голова                                          Олександр ГУСАРОВ

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення ХІІ сесії Печенізької селищної ради VIII скликання
«Про внесення змін до  Положення про відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та цивільного захисту населення
Печенізької селищної ради»
від 31 серпня 2021 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ житлово-комунального господарства, архітектури,містобудування та цивільного захисту населення Печенізької селищної ради

 

1.   Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою,  архітектури, містобудування та цивільного захисту населення Печенізької селищної ради (далі - Відділ), утворюється рішенням сесії Печенізької селищної ради та є структурним підрозділом селищної ради і забезпечує виконання покладених на нього завдань.

 

2. Відділ є підконтрольним і підзвітним голові Печенізької селищної ради.

 

3. Діяльність відділу контролює перший заступник голови Печенізької селищної ради відповідно до розподілу обов’язків.

 

4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної  та районної державних адміністрацій, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету,  а також цим Положенням.

 

Завдання відділу

 

1. Основними завданнями Відділу у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою є:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою на території Печенізької селищної ради;
 • забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;
 • підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням.

2. Основними завданнями відділу у сфері містобудування та архітектури є:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Печенізької селищної ради:
 • аналіз стану містобудування на території Печенізької селищної ради, організація розроблення, проведення експертизи, забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
 • координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку території, забудови населених пунктів на території Печенізької селищної ради, поліпшення їх архітектурного вигляду;
 • забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації здійснення контролю за їх реалізацією;
 • забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам'яток архітектури і містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів.

 

3. Основними завданнями Відділу у сфері цивільного захисту та надзвичайних ситуацій є:

 • участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;
 • організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;
 • здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій з питань захисту населення.
 •  

Функції відділу

 

 

1. У сфері житлово-комунального господарства, благоустрою відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у реалізації державної політики, у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету селищної ради;

2) координує роботу, пов'язану з наданням населенню селищної ради житлово-комунальних послуг підприємствами - надавачами цих послуг незалежно від форм власності;

3) розробляє систему заходів для забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства Печенізької селищної ради в умовах надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків;

4) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального господарства незалежно від форм власності;

5) вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

6) аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства та, у разі потреби, готує пропозиції, щодо їх змін в установленому законодавством порядку;

7) сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об'єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів;

8) здійснює, відповідно до законодавства, контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями  житлово-комунального господарства;

9) організовує благоустрій та здійснює контроль за станом
благоустрою населених пунктів в межах території Печенізької селищної ради;

       10)      забезпечує утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;

 1. забезпечує підготовку документів щодо затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження системи роздільного збирання побутових відходів;
 2. організовує за рахунок коштів селищного бюджету реконструкцію і ремонт об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого значення, а також капітального та поточного ремонту доріг вулиць, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);
 3. бере участь у реалізації державної політики у сфері комунальної власності, благоустрою, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту селищного бюджету;
 4. здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду, благоустрою об'єктів комунального господарства незалежно від форми власності;
 5. інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
 6. здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами;
 7. надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення;
 8. проводе перевірки територій та об'єктів на території Печенізької селищної ради щодо стану їх благоустрою;
 9. контролює та сприяє в забезпеченні чистоти і порядку в громаді, очищенню територій та об'єктів від відходів, безхазяйних відходів, самовільно розміщених об'єктів та елементів;
 10. здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об'єктів благоустрою громади.
 11. здійснює інші повноваження, визначені законом.

2.У сфері містобудування та архітектури Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

   1. бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає виконкому Печенізької селищної ради пропозиції з цих питань;
   2. готує пропозиції до програми соціально-економічного розвитку Печенізької селищної ради та проектів місцевого бюджету;
   3. веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території Печенізької селищної ради;
   4. розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо: визначення територій, вибору, розробляє та подає до виконавчого комітету Печенізької селищної ради  висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;
   5. організовує в порядку, що встановлюється управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва.
   6. надає та погоджує завдання на розробку містобудівної документації, інші вихідні данні на проектування об'єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, готує дозволи на проведення цих робіт;
   7. погоджує об'єкти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами;
   8. здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам'яток архітектури і містобудування, плацово-паркових, паркових, та історико-культурних ландшафтів;
   9. надає забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель у населених пунктах на території селищної ради, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель;
   10. вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно забудованих будинків та споруд;
   11. створює і веде архів містобудівної документації;
   12. інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку громади, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення;
   13. забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;
   14. координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботу з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;
   15. виконує інші функції відповідно до законодавства,

 

3. У сфері цивільного захисту та надзвичайних ситуацій відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

2) подає Печенізькому селищному голові, Чугуївській районній державній адміністрації, Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації:

 • пропозиції до проектів державних та регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту;
 • пропозиції щодо включення до проектів державного і місцевих бюджетів витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;
 1. здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз інформації про стан техногенної та природної безпеки та забезпечує оперативне інформування Печенізького селищного голови, Департаменту цивільного захисту Харківської облдержадміністрації;
 2. подає Печенізькому селищному голові пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;
 1. координує діяльність сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
 2. забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;
 3. бере участь:
 • у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;
 • у підготовці для подання Печенізькому селищному голові пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду відповідного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;
 • в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами цивільного захисту;
 • у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;
 • у розробленні для подання в установленому порядку Печенізькому селищному голові планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
 • в організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту;
 • у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період.
 1. організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом і цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
 2. сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил Оперативно - рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;
 1. організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;
 2. разом з територіальним органом управління ДСНС подає голові селищної ради пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;
 3. організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період;
 4. перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації;
 5. розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні;
 6. готує та вносить на розгляд Печенізького селищного голови пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

16)     організовує роботу розрахунково-аналітичної групи з оцінки
радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;

17)   організовує та забезпечує роботу комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Печенізької селищної ради;

18) готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, яке постраждало від наслідків радіаційних аварій;

19)організовує роботу із забезпечення готовності системи зв'язку та централізованого оповіщення;

 1. організовує роботу евакуаційної комісії  при  селищній раді;
 2. виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

Склад Відділу

Начальник відділу:

 •  призначається та звільняється з посади Печенізьким селищним головою в порядку установленому чинним законодавством;
 • очолює відділ, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його   у   відносинах  з   іншими   органами,   підприємствами,   установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на відділ завдань;

- організовує та контролює виконання у відділі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, розпоряджень селищного голови, рішень селищної ради та її виконавчого комітету.

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

            Чисельність працівників, структура відділу затверджуються рішенням ради в установленому законодавством порядку.

Відділ та його працівники забезпечуються засобами, необхідними для провадження своєї діяльності.

 

Відділ має право:

- Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.

- Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету Печенізької селищної ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

- Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

- Подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

 

 

 

          Секретар Печенізької селищної ради                                     Лілія Подольська                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь