Оголошення про проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на визначених межах території Печенізької територіальної громади

Дата: 29.12.2023 09:23
Кількість переглядів: 10

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Про проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на визначених межах території Печенізької територіальної громади

Фото без опису

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Печенізька селищна рада, 62801, Харківська область, Чугуївський район, с-ще Печеніги, вул. Незалежності, 48

2. Рішення організатора конкурсу про проведення конкурсу

Відповідно до статті 33 Закону України «Про управління відходами», - розпорядження  начальника Печенізької селищної військової адміністрації Чугуївського району Харківської області від 29.12.2023 року № 674 «Про організацію та проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на визначених межах території Печенізької територіальної громади».

3. Місце, дата і час проведення конкурсу, прізвище, ім’я та по батькові, посада, контактний телефон та адресу електронної пошти посадової особи організатора конкурсу, уповноваженої здійснювати комунікацію з учасниками;

Адреса : 62801, Харківська область, Чугуївський район, с-ще Печеніги,          вул. Незалежності, 48

Дата   -  29.01.2024 р.             

Час     - 15 год. 00 хв.

Особа організатора конкурсу, уповноважена здійснювати комунікацію з учасниками Олександр Демченко – спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та цивільного захисту населення Печенізької селищної ради,  контактний телефон. 0934468180, адреса електронної пошти: pechenegi-possovet@ukr.net

4. Очікуваний (прогнозний) економічно обґрунтований розрахунковий рівень тарифів на збирання та перевезення побутових відходів: Відповідно до Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2023 р. № 1031.

5. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу :

5.1.   Наявність транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів;

5.2.   Підтримання належного санітарного стану транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення побутових відходів;

5.3.   Зберігання транспортних засобів спеціального призначення для перевезення побутових відходів;

5.4.   Щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту;

5.5.   Щоденний медичний огляд водіїв;

 

 5.6. Наявність контейнерів певного виду для збирання побутових відходів у необхідній  кількості, для надання послуг. Не менше 10 штук;

5.7. Підтримання належного санітарного стану контейнерів для збирання побутових відходів;

 6.   Дата початку здійснення операцій із збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів -  протягом 15 робочих днів після затвердження розпорядження про визначення переможця;

 7.     Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, які подаються учасниками конкурсу;

         7.1. Для участі у конкурсі учасники подають заяву, яка повинна містити таку інформацію:

- номер лоту  та назву об’єкта конкурсу;

найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця;

- ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб - підприємців (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта);

- місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти.

До заяви додається конкурсна пропозиція, яка включає:

-        перелік документів, передбачений конкурсною документацією;

-        запропоновані учасниками конкурсу тарифи на збирання та перевезення побутових відходів, розраховані відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку

7.2.   Перелік документів, які подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам:

-        витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена у встановленому порядку;

- копія паспорту для фізичних осіб – підприємців;

-        копія діючого Статуту (у останній редакції) або іншого установчого документу (для учасників - юридичних осіб), ;

-         копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для учасників - фізичних осіб);

-        довідка на фірмовому бланку учасника про технічний потенціал підприємства, яка має містити інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

-        завірені копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби (або копію договору оренди) та довідки про проходження ними технічного огляду;

-        довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

-        довідка довільної форми на фірмовому бланку учасника, що містить відомості про:

- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих побутових відходів за останній рік (у разі наявності).

            

           8.     Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

         Конкурсна пропозиція подається особисто чи надсилається засобами поштового зв’язку конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, або подається в електронній формі на адресу електронної пошти організатора конкурсу чи іншими засобами інформаційно-комунікаційних систем.

 Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження цієї особи зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки (за її наявності) учасника та підпис уповноваженої особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію.

 Конкурсні пропозиції, що надійшли після закінчення строку їх подання, передбаченого конкурсною документацією, повертаються учасникам конкурсу без розгляду.

         Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій шляхом подання організатору відповідної заяви у письмовій чи електронній формі.

У разі відкликання конкурсної пропозиції учасник конкурсу подає заяву у довільній формі організатору конкурсу у письмовій чи електронній формі. Інформація про її отримання організатором конкурсу зазначається в журналі обліку протягом одного робочого дня після її отримання, про що повідомляється учаснику на його адресу електронної пошти.

У разі внесення змін (доповнення) до раніше поданої конкурсної пропозиції учасник конкурсу подає заяву про намір внесення змін і надсилає оновлену конкурсну пропозицію, яка реєструється організатором конкурсу в журналі обліку протягом одного робочого дня після її отримання, про що повідомляється учаснику конкурсу на його адресу електронної пошти.

         Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

 Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

         

 

 

 9.1.  Місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

 

9.1.1. Конкурсні  пропозиції подаються особисто або надсилаються поштою на адресу: 62801, Харківська область, Чугуївський район, с-ще Печеніги,           вул. Незалежності, 48, Печенізька селищна рада

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій - до 10.00 год. 29.01.2024 року.

9.1.2. Місце розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями: 62801, Харківська область, Чугуївський район, с-ще Печеніги, вул. Незалежності, 48. Печенізька селищна рада.

9.1.3 Дата й час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями - 29.01.2024 року о   15-00 год.

10.Номери та назви об’єктів конкурсу:

послуги надають на території Печенізької територіальної громади

 

10.1 Територія надання послуг: ЛОТ №1 - збирання та перевезення побутових відходів на території: с-ще Печеніги, с. Кицівка, с. П’ятницьке, с. Приморське, СТ «Октябрський», ОК «Дачний кооператив Соснова бухта».

 

10.2 Територія надання послуг: ЛОТ №2 - збирання та перевезення побутових відходів на території: с. Мартове, с. Артемівка, с. Новий Бурлук, с. Борщова,    с. Ганнівка, с. Гарашківка, с. Гуслівка, с. Першотравневе, СТ «Уют»,                СТ «Затока», СТ «Сяйво».

11. Характеристика об’єктів конкурсу:

 

11.1 Територія надання послуг: ЛОТ №1 - збирання та перевезення побутових відходів на території: с-ще Печеніги, с. Кицівка, с. П’ятницьке, с. Приморське, СТ «Октябрський», ОК «Дачний кооператив Соснова бухта»

- площа – 221,5 кв. км.;

- 3695 будинки приватного сектору;

- 28 багатоквартирних житлових будинків;

- 5975 чол. чисельність населення;

організації, підприємства, установи, заклади та приватні підприємці, які розташовані в населених пунктах та за їх межами.

- середня орієнтовна відстань вивозу твердих побутових відходів до звалища твердих побутових відходів , яке розташовано біля селища Печеніги – 7,2 км.

Обсяг послуг з вивезення твердих побутових відходів орієнтовно складає - 3500 м³ на рік.

 

11.2 Територія надання послуг: ЛОТ №2 - збирання та перевезення побутових відходів на території: с. Мартове, с. Артемівка, с. Новий Бурлук, с. Борщова,    с. Ганнівка, с. Гарашківка, с. Гуслівка, с. Першотравневе, СТ «Уют»,  СТ «Затока», СТ «Сяйво».

- площа – 246,0 кв. км.;

- 1268 будинки приватного сектору;

- 21 багатоквартирних житлових будинків;

- 2274 чоловік чисельність населення;

організації, підприємства, установи, заклади та приватні підприємці, які розташовані в населених пунктах та за їх межами;

- середня орієнтовна відстань вивозу твердих побутових відходів до звалища твердих побутових відходів – 9,2 км;

Обсяг послуг з вивезення твердих побутових відходів орієнтовно складає - 2000 м³ на рік.

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь